Info met de bus naar uitwedstrijden

Naar aanleiding van het succes van afgelopen seizoen is besloten om als je met de bus mee wilt gaan het nog aantrekkelijker te maken voor je en wel door de prijs voor deelname  te verlagen.

De prijs is bepaald op € 25,00 Incl. kaartje voor leden. Jeugd t/m 12 jaar € 15,00 incl. kaartje.

En niet leden € 35,00 Incl. kaartje Jeugd t/m 12 jaar € 15,00 incl. kaartje.

Zonder relatienummer en eenmalige opgave voor uitkaart ( opgave’s vorig seizoen blijven dus geldig )  bij FC Emmen kunt u helaas niet mee naar uitwedstrijden

We hopen  het komende seizoen weer op voldoende deelname, zodat de bus(sen ) weer kunnen rijden

en wij onze FC weer voor 100% kunnen steunen.

Veel voetbalplezier