De supportersvereniging bestaat inmiddels 73 jaar. In juni 1946 zag de vereniging het levenslicht. Eigenlijk is de club van supporters al ouder, want reeds voor de tweede wereldoorlog bestond er een groepje fanatieke supporters die zich verenigd hadden. Pas na de oorlog nam de supportersvereniging vastere vormen aan en werd de vereniging officieel opgericht.

In het cluborgaan van de VV Emmen, Ons Rood-Wit, wordt voor de eerste maal bericht over de totstandkoming van de supportersvereniging. “Maandagavond 17 juni kwamen een groot aantal Rood-Wit-supporters in de bovenzaal van Hotel Groothuis (waar thans De Zaak is gevestigd) bijeen met het doel om de in 1940 door oorlogsomstandigheden ter ziele gegane supportersvereniging opnieuw op te richten. Bij het binnenkomen in de zaal stond het al vast dat het doel zou slagen, gezien de goede opkomst en de prettige voetbalsfeer die er heerste.”

In dezelfde uitgave geeft de redactie van het cluborgaan aan wat het belang is van een goede supportervereniging. “Een goede supportersschare is onmisbaar voor een voetbalvereniging. Zowel bij tegenslag als voorspoed kunnen de supporters een grote steun voor hun vereniging zijn. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat juist die soort mensen de ware supporters zijn, die niet alleen als het goed gaat met hun club meeleven, maar ook trouw blijven als er zich tegenspoed voordoet. Het is onze innige wens dat onze nieuwe supportersvereniging een lang leven zal zijn beschoren en dat ze zowel bij uit-als thuiswedstrijden de sportiviteit van Emmen in de allereerste plaats hoog zullen houden, tot heil van Rood-Wit.”

Nu, ruim zestig jaar later, is de supportersvereniging Rood-Wit nog steeds springlevend. Met een ledenbestand van ruim 400 leden is het een gezonde vereniging die volop aan de weg timmert. Uiteraard heeft ook de supportersvereniging de nodige pieken en dalen gehad in haar bestaan. De groei van de vereniging kwam in een stroomversnelling nadat Emmen in 1985 toetrad tot het betaalde voetbal. Van een ledenbestand van ongeveer 250 leden groeide de supportersvereniging door naar zo’n 1000 leden begin jaren negentig . Een recordaantal, te verklaren door het eerste grote succes dat de BVO Emmen boekte in het seizoen 1989/1990. Onder leiding van trainer Ben Hendriks bereikte Emmen de nacompetitie en miste op een haar na promotie naar de ere-divisie. De laatste jaren stabiliseert het ledental zich en kan de supportersvereniging rekenen op een vaste kern van 600 leden.

Overigens is de supportersvereniging ook altijd de amateurtak van Emmen blijven ondersteunen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Uiteindelijk zijn FC Emmen en Emmen AV ook onlosmakelijk met elkaar verbonden door de jeugdopleiding.


Op 1 september 2001 kwam een grote wens van het bestuur van de supportersvereniging eindelijk uit. Een eigen supportershome werd geopend onder de verlengde Oost-tribune. De “Dug Out” heet de plaats waar Emmen-supporters vanaf heden terecht kunnen op wedstrijddagen. Daarnaast vinden in de Dug-Out andere activiteiten voor supporters plaats, wordt de jeugd van BVO Emmen er opgevangen en kan het onderkomen – in beperkte mate – worden verhuurd aan voetbal gerelateerde verenigingen, organisaties etc.
De supporters van Emmen hebben werkelijk een prachtig onderkomen tot hun beschikking. Een ruime, sfeervol ingerichte, zaal, met dito bar biedt plaats aan vele supporters. In totaal zijn er een kleine honderd zitplaatsen. Daarnaast zijn er diverse stamtafels waaraan men een drankje kan nuttigen of even gezellig kletsen. Naast de grote zaal is er een bestuurskamer, keuken, verkooppunt en berging. De ruimte is ook geheel toegankelijk voor invaliden.
In december 2000 werd gestart met de bouw van het supportershome. De ruimte onder de oost tribune werd ‘casco’ opgeleverd door de BVO Emmen, waarna het bouwteam van de supportersvereniging aan de slag is gegaan met een aantal vrijwilligers, die ieder vrij uurtje in de bouw van de ‘Dug-Out’ hebben gestoken. Het resultaat mag er zijn. Begin 2004 zijn een nieuwe, aanzienlijke betere geluidsinstallatie en een beamer in gebruik genomen. Zodat supporters tv-beelden (bijvoorbeeld van de wedstrijd) op een levensgroot scherm kunnen bekijken.
Het beheer van het supportershome is sinds 2006 in handen van de supportersvereniging. Het bestuur van de supportersvereniging zetelt in de ‘Dug-Out’.